NAPROGRAMUJME SI SVOJHO ROBOTA

Rodičovské združenie pri GPH v Michalovciach

Popis Vytvorenie a naprogramovanie vlastného robota z komponentov NXT alebo EVO3 Lego je veľmi motivujúci spôsob oslovenia žiakov. Mnoho žiakov sa zaujíma o programovanie. Roboty budú ovládané signálmi zo senzorov, budú sa vedieť pohybovať autonómne podľa zvukov, magnetického poľa, farieb a podobne.
Spojenie programovania fyzických zariadení zvýši záujem o informatiku ako tvorivý predmet.
Budeme organizovať úvodné kolo krúžkov – workshopov pre žiakov z našej školy, alebo z mesta.
Krúžok budú viesť skúsení lektori školy spolu s dobrovoľníkmi z radov žiakov školy, ktorí už majú skúsenosť so stavaním robotov a programovaním robotických stavebníc.
Na jeden krúžok sa môže prihlásiť maximálne 16 žiakov.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes: 15
Position: 5

Veková skupina 14 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2018    13:00 - 15:30
18.10.2018    13:00 - 15:30

Adresa Masarykova 1
071 01 Michalovce

Max. počet účastníkov 16 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt Rodičovské združenie pri GPH v Michalovciach Webová stránka: www.gphmi.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gph@gphmi.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach