Ako nás roboty k programovaniu priviedli

Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci

Popis Cieľom navrhovaného projektu je popularizácia a šírenie povedomia o informatike medzi deťmi druhého stupňa základných škôl. Prostredníctvom hravej formy chceme účastníkom priblížiť konštrukciu robotov LEGO Mindstorms EV3, ich následné programovanie a jednoduchý náčrt problematiky v informačných technológiách. Tieto roboty sme vybrali najmä kvôli jednoduchosti ich programovania, atraktivite pre deti a rýchlej viditeľnosti finálneho výsledku.
Projektom chceme tiež povzbudiť záujem detí o štúdium vedy a techniky a ukázať im, že aj na kysuciach majú možnosť ako sa v tejto oblasti vzdelávať. Programovanie je činnosť, ktorá je dôležitá pre budúcnosť a je čoraz viac vyžadovaná v rôznych povolaniach. Motiváciou žiakov Gymnázia J.M. Hurbana v tomto projekte je ich vlastný záujem o štúdium informatiky, a jej ďalšiu aplikáciu v profesionálnom živote a tiež možnosť ukázať mladším žiakom zaujímavý prístup k moderným technológiam.
Projekt sa bude konať na pôde základných škôl v okrese Čadca a Kysucké Nové Mesto, ktoré budú daný projekt považovať za vhodnú a atraktívnu formu skvalitnenia vzdelávania.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position:

Veková skupina 12 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2018    08:00 - 12:00
19.10.2018    11:30 - 13:00

Adresa ZS Oscadnica centrum (16.10)
ZS Razusova Cadca (19.10.)

Max. počet účastníkov 50 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Nezisková organizácia pri Gymnáziu J. M. Hurbana v Čadci Webová stránka: gymcadca.eu
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miska.patykova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach