Hrave modelovanie

Connect o.z.

Popis 3D tlač sa dostáva čím ďalej tým viac do bežného života každého z nás. Dnešné deti budú v dospelosti využívať 3D tlač, tak ako my dnes využívame normálnu tlač. Preto je lepšie čím skôr im ukázať, ako s touto technológiou narábať a naučiť ich, ako si môžu vytvárať vlastné modely.

Na tomto workshope sa deti naučia, ako obsluhovať grafický 3D program TinkerCad. Ďalej sa naučia ako z pripraveného 3D modelu spravia model, ktorý je pripravený na tlač v 3D tlačiarni. Ukážeme im aké limity majú 3D tlačiarne a aká je ich budúcnosť.Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position:

Veková skupina 10 - 16

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2018    09:00 - 10:30
21.10.2018    10:00 - 12:00

Adresa Námestie SNP 25
81101 Bratislava

Max. počet účastníkov 24 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Connect o.z. Webová stránka: http://www.lab.cafe
E-mailová adresa kontaktnej osoby: create@lab.cafe

Zdieľať v sociálnych sieťach