Príprava študentov predagogiky na prax

SPy o.z.

Popis V rámci zvyšovania pedagogickej praxe sa študenti učiteľstva Univerzity Mateja Bela na predmete Mimoškolská činnosť z informatiky zoznámia s programovaním zariadenia BBC micro:bit, ktoré sa používajú vo vyučovaní informatiky vo Veľkej Británii.

BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční).

Séria workshopov pre študentov UMB je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. Škola je taktiež zapojená do projektu Učíme s Hardvérom, v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

Aktuálne podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny pre učiteľov informatiky nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk/skoleniaMiesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 18 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2018    14:00 - 16:00
11.10.2018    14:30 - 17:00
18.10.2018    14:30 - 16:30

Adresa Tajovského 40
974 09 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach