Zážitkové programovanie s DHZ v Detve

SPy o.z.

Popis DHZ v Detve počas Europe Code Week zorganizuje 7 workshopov s BBC micro:bit, šesť z nich v spolupráci s tromi základnými školami v regióne a jeden otvorený pre verejnosť.

BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční).

Workshopy prebehnú v spolupráci so školami
- Základná škola v Kriváni
- Základná škola Obrancov mieru v Detve
- Základná škola Jána Drdoša vo Vígľaši

Séria workshopov je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia BBC micro:bit. DHZ Detva je taktiež zapojený do projektu Učíme s Hardvérom (SPy o.z.), v rámci ktorej overuje a spolupodieľa sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte, ako aj podrobnosti ohľadom otvorenej hodiny pre verejnosť, nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk

(Foto z archívu FIIT STU BA)Miesto podujatia

AWARD

Number of votes:
Position: 8

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2018    08:30 - 13:30
09.10.2018    11:00 - 13:30
10.10.2018    11:30 - 13:30
15.10.2018    08:30 - 13:30
16.10.2018    11:00 - 13:30
17.10.2018    11:30 - 13:30
17.10.2018    13:30 - 15:30

Adresa J. G. Tajovského 7
962 12 Detva

Max. počet účastníkov 60 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award award.innovation

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.ucimeshardverom.sk/skolenia
E-mailová adresa kontaktnej osoby: marek.mansell@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach