Edu Code Academy

EDUSTEPS

Popis Vedieť programovať v dnešnom svete je ako vedieť vyrezávať v renesancii alebo ako vedieť hádzať diskom v starovekom Grécku: naozaj vynikajúca zručnosť, ktorú si váži skoro každý. Žiaci si účasťou na workshopoch zlepšia digitálnu gramotnosť, naučia sa byť trpezliví a nevzdávať sa, programovanie v cudzích jazykoch im umožní zdokonaliť sa aj v cudzom jazyku, môžu si vymyslieť vlastnú hru a získajú „flow experience“. Na workshope využijeme platformu BLOCKLY a OZOBLOCKLY, kde si vytvoria vlastný putovný príbeh s využitím CLIL metódy a prepojením poznatkov z geografie. V rámci poznávania Microbita sa žiaci dozvedia: Čo je to physical computing? Ako sa počítače prepoja s fyzickým reálnym svetom? Čo dokáže, čím sa líši od bežného počítača a na čo sa hodí? Rozblikanie LED a práca s maticovým displejom. Práca so senzormi (svetlo, teplota, kompas, akcelerometer). Komunikácia s inými zariadeniami (rádio, bluetooth)


Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 18

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 14.10.2019    09:00 - 12:00

Adresa Karpatská 803/11
089 01 Svidník

Max. počet účastníkov 60 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: https://www.facebook.com/Edusteps-Vzdel%C3%A1vanie-bez-hran%C3%ADc-1185136348303721
E-mailová adresa kontaktnej osoby: k.hvizdova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach