Eco-Spike STEAM week

Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19

Popis Cieľom našej aktivity bude predstaviť žiakom možnosť využitia robotických súprav Lego WeDo, LegoBoost, Lego Mindstorms EV3 ako vhodných nástrojov získavania vedomostí a zručností z oblasti prírodných vied a ekológie. Formou metódy STEM plánujeme rozšíriť ich digitálne, logické zručnosti a podporiť rozvoj kritického myslenia.
Žiaci budú pracovať v 4 skupinách na zadanej problémovej úlohe, misii. Rozdiel medzi skupinami bude v tom, že každá z nich bude riešiť zadanú problémovú úlohu vždy s inou robotickou súpravou. Výstupom každej hodiny bude prezentácia skupiny a vytvorenie krátkeho videoblogu, v ktorom každá skupina zhodnotí svoju prácu a prácu s jednotlivými robotickými súpravami.
Okrem rozšírenia ekologického povedomia, vedomostí z prírodných vied, digitálnych zručností, logického a kritického myslenia u zapojených žiakov očakávame aj zvýšenie sociálnych kompetencií a rozvoj prosociálnych zručností počas tímovej práce v skupinách.


Podujatie sa bude realizovať v týždni od 7. 10. do 11. 10. 2019.

Pozn.: Dňa 11.10. ako vyučovacia hodina 1., 4., 5., 7
8:00 - 8:45, 10:55 - 11:40, 11:50 - 12:35 a 13:45 - 14:30Miesto podujatia

Veková skupina 11 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 07.10.2019    08:00 - 08:45
08.10.2019    10:55 - 12:35
09.10.2019    12:45 - 13:30
10.10.2019    08:00 - 08:45
11.10.2019    08:00 - 14:30

Adresa Dargovských hrdinov 19
066 01 Humenné

Max. počet účastníkov 70 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Kontakt Rodičovské združenie pri Základnej škole Dargovských hrdinov 19 Webová stránka: zshu.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: alexovic@zshu.edu.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach