Newsletter

Programovanie robotických didaktických pomôcok

OZ PRÍRODA

Popis Na školách patrí informatika k najmenej odborne vyučovaným predmetom v rámci škôl, primárne 2. stupňa ZŠ. Keď si uvedomíme, koľko žiakov učí 1 učiteľ v rámci svojho úväzku, a teda aký vplyv a význam môže mať 1 učiteľ, je nespravodlivé, aby žiaci nemali "prístup k informatike". Z tohto dôvodu sme v uplynulých dvoch rokoch v spolupráci s Katedrou informatiky FPV UMB realizovali bezplatný informatický krúžok pre žiakov ZŠ, kde vyučujúcimi boli študenti učiteľstva informatiky pod dohľadom vysokoškolských pedagógov. Tento rok zrealizujeme podujatie, v ktorom sa študenti informatiky zoznámia s didaktickou pomôckou – robotom mBot a pripravia si vyučovacie materiály, ktoré si následne odskúšajú počas dvoch týždňov výučby s robotmi mBot na informatickom krúžku.
Hlavné ciele projektu sú motivovanie žiakov ZŠ k štúdiu informatiky (na informatickom krúžku) a získanie dodatočných pedagogických skúseností pre študentov z KI FPV UMB (ktorí budú vyučovať informatiku s najnovšími pomôckami prostredníctvom STEM metódy – prepojenia programovania a robotiky). Okrem hlavného cieľa projektu budú vytvorené výučbové materiály na výučbu informatiky, ktoré budú bezplatne poskytnuté učiteľom ZŠ.Miesto podujatia

Veková skupina 11 - 24

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2019    14:30 - 16:00
16.10.2019    14:30 - 16:00

Adresa Tajovského 40
974 01 Banská Bystrica

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Účasť iba na verejnom hlasovaní

Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/informaticky-kruzok-umb-pre-ziakov-zs-a-ss/informacie-o-kruzku-zs.html
E-mailová adresa kontaktnej osoby: patrik.vostinar@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach