Newsletter

AMyZONE

Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab

Popis AMyZONE ќе се спроведува во соработка со противпожарната единица во Тетово, составена од 25 ученици од основно училиште од различна возраст, етничка припадност и пол. Настанот ќе се одржи во неколку фази:
Фаза 1: ИДЕА: Пожарникарите ќе дадат краток вовед за тешкотиите во идентификувањето, евакуацијата на луѓето и гаснењето на пожарите на тешки достапни места.
Фаза 2: ДИСКУСИЈА. Претставникот на STEMLab ги објаснува можностите што модерната технологија ги нуди за овој проблем: сензори, кодирање, роботика и дронови.
Фаза 3: КОДИРЊЕ: На учениците поделени во 5 групи им се објаснува процесот на BLOCK-BASED-CODING и тие започнуваат да развиваат стратегии за решавање на проблемот со употреба на РОБОТ и ДРОН.
Фаза 4: ПРАКТИЧНА АРБОТА: Учениците практично ги тестираат своите програми.
Фаза 5: ЗАВРШУВА: Сите разговараме за тоа како модерната технологија може да ги реши проблемите во модерното време со помош на новата технологија.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 13.10.2019    13:30 - 15:30

Adresa Противпожарна служба, ул.Видое Смилевски Бато бб, Тетово
1200 Тетово

Max. počet účastníkov 24 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Kontakt Qendra per Edukim dhe Mesim Inovativ - STEMLab Webová stránka: www.stemlab.org.mk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@stemlab.org.mk

Zdieľať v sociálnych sieťach