Newsletter

Лекции по теме «Устройство персонального компьютера»

Obchestvennyi fond Er Zhurektiler

Popis Содержание лекции:

1.Внутренние устройства системного блока
2.ПК, периферийные устройстваMiesto podujatia

Veková skupina 14 - 17

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2019    08:00 - 12:00

Adresa Аскарова, 47
050060 Алматы

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt Obchestvennyi fond Er Zhurektiler Webová stránka: https://bobek.kz/#bobek
E-mailová adresa kontaktnej osoby: bulegenov.aset@mail.ru

Zdieľať v sociálnych sieťach