Newsletter

Nakóduj si svoj NÁPAD

IMPULZ, o. z.

Popis Tímy študentov budú súperiť s lepším nápadom a zrealizovaním kódu, ktorým vytvoria moderný elektronický obchod.

Súťaž bude s podporou prednášok o efektívnych metódach tvorbe elektronického obchodu a digitálneho marketingu.

Cieľom projektu je:

- Predstaviť mladým ľuďom nové technológie a kódovanie elektronického obchodu
- Ukázať študentom, ako môžu svoj nápad kreovať pomocou IT technológií
- Oboznámiť študentov s modernými metódami tvorby online obsahu, a tým sa stať prispievateľom v IT oblasti
- Naučiť študentov pracovať v tímoch
- Rozvinúť u nich analytické a kritické myslenie
- Naučiť pracovať so všetkými dostupnými nástrojmi digitálneho marketingu a vzájomne ich prepájať
- Používať správne a bezpečné postupy online propagácie
- Motivovať vo využívaní získaných dát a vytvárať obsah podľa získaných dát a štatistíkMiesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 07.10.2019    13:00 - 16:00
14.10.2019    13:00 - 16:00

Adresa Plzenská 1
080 01 Prešov

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt IMPULZ, o. z. Webová stránka: http://www.ozimpulz.spse-po.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: krisova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach