Newsletter

Juniori Seniorom

IMPULZ, o. z.

Popis Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť generácie mladých a starších v IT oblasti a presúvať informácie v opačnom smere "z generácie na generáciu".

V dnešnej dobe mladá generácia vie ľahko pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami, pritom staršia generácia má s nimi oveľa menej skúseností.

Študenti pretavia svoje znalosti s informačnými technológiami pomocou kódu, ktorým vytvoria webovú aplikáciu ako pomoc pre seniorov: bude im slúžiť ako didaktická a vzdelávacia pomôcka v širokej oblasti IT. Webovú stránku naprogramujú študenti. Stránka bude obsahovať informácie a návody pre seniorov pri používaní rôznych IT technológií.

Zároveň študenti získajú nové zručnosti v oblasti kódovania webových aplikácií, ktorými ich motivujeme získavať ďalšie zručnosti v oblasti didaktiky a kódovania IT.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 16.10.2019    13:30 - 16:30

Adresa Plzenská 1
080 01 Prešov

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt IMPULZ, o. z. Webová stránka: http://www.ozimpulz.spse-po.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: krisova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach