Newsletter

City of the future

Občianske združenie EDUJOY

Popis Žiaci vo veku 14 až 16 rokov sa počas vyučovacích hodín etickej výchovy počas Európskeho týždňa programovania v týždni od 14.10. do 18.10.2019 zúčastnia podujatia, ktoré bude vedené žiakmi záujmového krúžku robotiky, ktorí im predstavia základy programovania robotov LEGO MINDSTORMS EV3 a žiaci etiky s nimi budú viesť konštruktívny dialóg na tému City of the future, stavby dnes verzus stavby budúcnosti, ako nám môžu pomôcť roboty zmeniť a premeniť naše mesto. Žiaci robotiky budú pri svojej prednáške využívať naprogramované roboty, formou powerpointovej prezentácie vytvoria ukážku mesta budúcnosti a stavieb, ktoré zmenia vzhľad mesta v budúcnosti. Informujú, ako môžu človeku pomôcť roboty pri premene mesta, ktorá budova alebo miesto v našom meste si zaslúži zmenu a navrhnú model nového objektu. V rámci podujatia budú využité medzipredmetové vzťahy s etickým rozmerom.


Miesto podujatia

Veková skupina 14 - 16

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2019    07:00 - 08:30

Adresa Lettricha 2
036 01 Martin

Max. počet účastníkov 25 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt Občianske združenie EDUJOY Webová stránka: www.gymlet.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: najselovaandrea@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach