Newsletter

Robot Mini Golf

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Popis V rámci krúžkov programovania sme vyvinuli nástroj na programovanie robota za pomoci klikania a zadávania jednoduchých parametrov. Tento program využijeme na súťaž pre mladších žiakov.

Žiaci budú rozdelení do skupín po 5, pričom každý dostane jedného robota Elegoo UNO. Cieľom súťaže je naprogramovať robota tak, aby prešiel zadanú prekážkovú dráhu a zastavil čo najbližšie k vyznačenému bodu. Účastníci zadajú všetky príkazy na pohyb robota naraz a následne ho vypustia na dráhu. Vykonanie programu si môžu dopredu vyskúšať a na ladenie majú obmedzený čas podľa náročnosti dráhy. Po uplynutí časového limitu už nemôžu program meniť a robota spustia na dráhu v danom stave.

Príklad programu:
Napr. 3 sec pohyb obe kolesá, 0,5 sec pohyb pravé koleso, 1 sec pohyb obe kolesá, ...


V každej dráhe je možné získať určitý počet bodov. Víťazom je skupina, ktorá získa najvyšší počet bodov.

Samotnej súťaži predchádza prípravná akcia - zaškoľovanie práce s programovacím nástrojom.



Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 12

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 10.10.2019    17:00 - 19:30
12.10.2019    10:00 - 16:00

Adresa Námestie slobody 26
81106 Bratislava

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Účasť iba na verejnom hlasovaní

Kontakt DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania Webová stránka: https://dowina.org/meet-and-code/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: meet-and-code@dowina.org

Zdieľať v sociálnych sieťach