Newsletter

Kódujeme Micro:bit

e-Talentum

Popis Organizácia e-Talentum usporiada na Gymnáziu vo Fiľakove počas Európskeho týždňa programovania 3 workshopy s BBC micro:bitmi, jeden z nich v spolupráci so základnými školami v regióne.

Séria workshopov je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia micro:bit na ZŠ.

BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční).

17.10.2019
Občianske združenie e-Talentum a Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo zorganizujú už 3. ročník súťaže Algoritmánia pre žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ z okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš a Šahy. Súťaž je určená pre trojčlenné tímy. Úlohy súťaže sú založené na všeobecných počítačových zručnostiach, algoritmickom myslení a kreativite s použitím tabletov, offline programovania a microbitov.



Miesto podujatia

Veková skupina 12 - 17

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2019    13:00 - 15:00
15.10.2019    13:00 - 15:00
15.10.2019    08:30 - 12:00

Adresa Nám. padlých hrdinov 2
98601 Fiľakovo

Max. počet účastníkov 15 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Účasť iba na verejnom hlasovaní

Kontakt e-Talentum Webová stránka: www.i-skola.net
E-mailová adresa kontaktnej osoby: tomolya@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach