Newsletter

Micro:Hackathon

Aj Ty v IT

Popis Formou tvorivých tímov (3 dievčatá+ich učiteľ ako mentor) sa 7 dievčenských tímov základných škôl pokúsi zvládnuť netradičnú výzvu nášho hackathonu na zadanú tému (bude oznámená na začiatku dňa) pomocou BBC Micro:bit-ov, internetu, výtvarných pomôcok a hlavne vlastných nápadov. Cieľom je navrhnúť technické riešenie danej témy, preskúmať internet (čo už vymysleli iní...), naprogramovať a výtvarne rozšíriť vlastný prototyp a samozrejme - odprezentovať svoj projekt pred odbornou porotou. Projekty a ich prezentáciu budú môcť prísť podporiť aj rodičia dievčat.


Miesto podujatia

Veková skupina 12 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 18.10.2019    08:00 - 14:00

Adresa Hlavná 10
042 30 Košice

Max. počet účastníkov 24 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Dievčatá v IT (Girls do IT)

Kontakt Aj Ty v IT Webová stránka: www.ajtyvit.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: okalova@ajtyvit.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach