Programujme inak

Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov

Popis Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov prispieva na modernizáciu vyučovania a podporuje zavedenie nových technológií do vyučovania. ZR podporí vyučovanie informatiky s BBC micro:bitmi úvodnými workshopmi, ktoré budú pokračovať výučbou informatiky s využitím týchto zariadení.

BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Je výsledkom spoločnej iniciatívy širokého spektra súkromných i verejných organizácií, ktorej cieľom bolo vytvorenie lacnej edukačnej platformy, ktorú zastrešila britská verejnoprávna televízna spoločnosť BBC. Tá v roku 2016 rozdistribuovala jeden micro:bit každému žiakovi siedmeho ročníka v Spojenom Kráľovstve (11 až 12 roční).

Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov podporí zapojenie Gymnázia Púchov do projektu Učíme s Hardvérom (SPy o.z.), v rámci ktorého budú učitelia informatiky overovať a spolupodieľať sa na vytváraní metodík pre BBC micro:bit. Viac info o projekte nájdete na stránke www.ucimeshardverom.sk.Miesto podujatia

Veková skupina 15 - 20

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 07.10.2019    08:00 - 11:20
08.10.2019    07:55 - 08:40
08.10.2019    13:45 - 15:10
09.10.2019    09:45 - 10:30
11.10.2019    09:45 - 10:30
14.10.2019    08:00 - 11:20
15.10.2019    07:55 - 08:40
15.10.2019    13:45 - 15:10
16.10.2019    09:45 - 10:30
18.10.2019    09:45 - 10:30

Adresa 1. mája 905
02015 Púchov

Max. počet účastníkov 80 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Webová stránka: http://www.gymnazium-pu.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: miroslavazbinova@gmail.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach