Newsletter

Програмирањето може да биде забавно

NCRIPU

Popis Овој настан се планира да биде во вид на работилница за програмирање, со учениците од III одделение 3 одделение од ОУ „Св. Климент Охридски“ од Битола. Истите ќе се одржат во проесториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии. Работилницата ќе ја реализираат професори од ФИКТ. работилницата се состои од 4 целини и тоа:
- Што е програмирање и алгоритам
- Што е програма
- Како да се напише програма
- Каде се пишува програмата
За наведените целини има прилагодени вежби на возраста на учениците каде што учениците ќе имаат можност да програмираат геометриски тела, да креираат едноставни алгоритми со ситуации од секојдневниот живот и од наставните предмети кои ги учат и да ги разгледаат основните апликации за програмирање.Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 9

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2019    10:30 - 12:30

Adresa Факултет за информатички и комуникациски технологии, Бул. Партизанска бб (комплекс касарни)
7000 Битола

Max. počet účastníkov 27 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt NCRIPU Webová stránka: https://www.fikt.uklo.edu.mk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: monikamarkovsk34@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach