Newsletter

Zážitkové programovanie s micro:bit v Buzici

Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány

Popis Na základnej škole v Buzici s vyučovacím jazykom maďarským na hodinách informatiky v 6., 7. a 8. ročníku počas Europe Code Week zorganizujeme 5 vyučovacích hodín s BBC micro:bit, vytvorené produkty žiaci potom predstavia na projektovom dni školy pred spolužiakmi a rodičmi.

Počas aktivít chceme vytvoriť miniprojekty so žiakmi, kde si vytvoria a naprogramujú vlastné produkty nositeľnej elektroniky.
BBC micro:bit je programovateľný mikropočítač. Obsahuje vstavanú obrazovku, tlačidlá, senzor pohybu, naklonenia, teploty a svetelnosti. Základná edukačná sada ešte obsahuje LED pásiky a diódy, krokosvorky a reproduktor. Pomocou týchto komponentov pomocou bádateľských pracovných listov žiaci vytvoria svoje produkty.

Práca s jednoduchými programovateľnými procesorovými systémami dáva žiakom možnosť tvorivo integrovať poznatky z hardvéru a softvéru a prepojiť ich s aktuálnymi trendami digitálnej spoločnosťi ako inteligentná domácnosť a nositeľná elektronika.

Projekty plánujeme prezentovať na verejnosti rodičom a spolužiakom a na workshoope tímu Talentum. Nadácia Talentum sa venuje už dlhé roky príprave a mentoringu robotických súťažných tímov FLL a RoboCup v Košiciach.Miesto podujatia

Veková skupina 11 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2019    09:00 - 11:00
11.10.2019    12:30 - 14:00

Adresa Buzica 327
044 73 Buzica

Max. počet účastníkov 50 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Nadácia Talentum Cassoviensis Alapítvány Webová stránka: https://zsbuzica.edupage.org/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: hanesz@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach