Newsletter

Programujeme zariadenia na diaľkové ovládanie

eTeacher, o.z.

Popis Žiaci ZŠ Benkova sa zoznámia s programovaním hardvérovej dosky BBC micro:bit s využitím blokovo orientovaného grafického
jazyka MakeCode. Počas workshopov budú žiaci vytvárať bezdrôtovo ovládané aplikácie. Budú diaľkovo zažínať svetlo, spúšťať LED ohňostroj, vypínať zvukový alarm či automaticky zažínať svetlá, keď sa zotmie.

Škola sa v spolupráci s občianskym združením eTeacher, o.z. bude snažiť spopularizovať programovanie. Naším cieľom bude, aby
aktivity neboli len samostatnou žiackou prácou, ale to, aby sa striedala činnosť žiakov pri počítači a mimo neho, aby žiaci simulovali reálne problémy, aby programovanie bolo aj zábavou. Jednoducho, aby ich činnosť bola v istom momente považovaná skôr za hru ako vzdelávaciu aktivitu.Miesto podujatia

Veková skupina 11 - 14

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 09.10.2019    08:00 - 10:00
09.10.2019    10:00 - 12:00

Adresa ZŠ Benkova
94901 Nitra

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt eTeacher, o.z. Webová stránka: https://www.eteacher.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mcapay@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach