Newsletter

Robotická ruka na dosah...

SRRZ RZ pri ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany

Popis Podujatie "Robotická ruka na dosah..." bude organizované v priestoroch základnej školy na Tribečskej ulici v Topoľčanoch pre žiakov II. stupňa ZŠ, ktorí prejavili záujem o techniku, robotiku a programovanie.
Na podujatí sa žiaci dozvedia o histórii robotiky, robotických strojoch, ich konštrukcii a programovom vybavení. Priblíži sa predstava, ako bude vyzerať svet v budúcnosti a život, v ktorom nás budú obklopovať roboty a robotické stroje.
Účastníci podujatia budú mať možnosť oboznámiť so základnými stavebnými prvkami stavebnice Lego Mindstorms, ako sú senzory, servopohony, motory, napájacia jednotka a riadiaca jednotka.
Žiaci skonštruujú robotickú ruku podľa technickej dokumentácie.
Naučia sa základne programovacie príkazy na ovládanie pohybu. Prostredníctvom programového vybavenia vytvoria program na ovládanie jej jednotlivých pohybov a naprogramujú požadované činnosti.Miesto podujatia

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 15.10.2019    09:00 - 15:00

Adresa ZŠ Tribečská 1653/22
95501 Topoľčany

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt SRRZ RZ pri ZŠ Tribečská 1653/22 Topoľčany Webová stránka: www.zstribecskato.edu.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gazirastislav@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach