Newsletter

Začíname s microbitíkmi

Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko o.z.

Popis BBC micro:bit je mikropočítač obsahujúci maticu LED, senzor teploty, pohybu, náklonu. Bol vyvinutý pod patronátom britskej televíznej spoločnosti BBC. V roku 2016 každý žiak siedmeho ročníka vo Veľkej Británii dostal jeden kus.

micro:bit sa programuje v on-line prostredí MakeCode (pripomínajúcom žiakov známy Scratch), ktorý obsahuje simulátor zariadenia, takže je možné program odladiť ešte pred nahraním a spustením v mikropočítači. Pre pokročilejších používateľov je k dispozícii jazyk Micro Python

Výuka bude prebiehať na Bilingválnom gymáziu C.S. Lewisa v BratislaveMiesto podujatia

Veková skupina 14 - 17

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 15.10.2019    15:00 - 16:30

Adresa Haanova 28
85104 Bratislava

Max. počet účastníkov 12 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Účasť iba na verejnom hlasovaní

Kontakt Štúdio Zážitku Outward Bound Slovensko o.z. Webová stránka: www.outwardbound.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: jan.spurny@outwardbound.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach