Newsletter

Integrujeme sa vďaka programovaniu

Connect o.z.

Popis Stále je medzi nami veľa mladých ľudí, ktorí nemajú rovnaké možnosti v rámci svojho osobného a profestného rozvoja. Je veľa mladých luďí ktorí kvôli nedostatkom príležitostí a správych vzorov nemajú veľký záujem o technické vedy. Títo mladí ľudia sú často združení v nízkoprahových centrách. Po minuločných skúsenostiach s kreatívnymi workshopmi pre nich by sme im radi priniesli aj technický workshop.

Na jednoduchých programátorských úlohách si ukážeme, že programovanie nie je žiadna veda. Premiešaním detí z nízkoprahových skupín a tých viac nadaných im rozšírime obzory a ukážeme na pozitívnych príkladoch, že techniky sa netreba báť.

Programovať sa bude v jazyku scratch a v oblasti hardware to budú jednoduché logické obvody.Miesto podujatia

Veková skupina 14 - 19

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 15.10.2019    14:00 - 16:00

Adresa námestie SNP 25
81101 Bratislava

Max. počet účastníkov 20 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt Connect o.z. Webová stránka: http://www.lab.cafe
E-mailová adresa kontaktnej osoby: create@lab.cafe

Zdieľať v sociálnych sieťach