Newsletter

Education SPIKE™ Prime

Zvonkohra

Popis Education SPIKE™ nepretržite motivuje a zapája žiakov prostredníctvom hravých vzdelávacích aktivít, aby premýšľali a riešili zložité problémy bez ohľadu na hĺbku ich poznatkov. Žiaci si vyskúšajú a overia v praxi nové možnosti s robotickou stavebnicou.
Kombinácia farebných stavebných dielov LEGO, ľahko použiteľného hardvéru a intuitívneho programovacieho jazyka potiahni a pusť (drag and-drop ) založeného na programe Scratch.
Prisôsobený obsah STEAM so zameraním na inžinierstvo a informatiku. 45minútové lekcie urýchľujú učenie STEAM dôsledným zapájaním žiakov do kritického myslenia a riešenia zložitých problémov bez ohľadu na úroveň ich doterajšieho poznania.
Vzdelávacie hodnoty : v každom kroku procesu návrhu aplikuje zručnosti projektovania, rozvíja efektívne riešenia problémov a kódovanie pomocou rozkladu problémov a algoritmického myslenia, navrhovanie projektov, ktoré kombinujú hardverové a softvérové komponenty pre zber a výmenu dát, práca s premennými, dátovými poľami a dátam, uplatňovanie kritického myslenia a rozvíjania životných skúseností pre kariéru zajtraška.Miesto podujatia

Veková skupina 8 - 12

Náročnosť

Typ Offline podujatie

Dátum 08.10.2019    13:30 - 15:30
15.10.2019    13:30 - 15:30

Adresa Školská 1
05971 Ľubica

Max. počet účastníkov 48 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Rôznorodosť (Diversity)

Kontakt Zvonkohra Webová stránka: www.ozzvonkohra.blogspot.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: raffajove@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach