Newsletter

Kódovanie v triede i mimo nej.

Zvonkohra

Popis Cieľ:
- kódovanie robotov pomocou online nástroja Zoom, v triede i mimo nej
- prezentácia robotov online
- programovanie konkrétnych krokov modelu
Obsah:
- rozšíriť znalosti v rámci programovania modelov na oblasť online
- tvoriť a modelovať, sfunkčniť model a predviesť jeho schopnosti pomocou nástroja Zoom
- porovnávanie modelov, robotov v rámci niekoľkých online stretnutí
- zhodnotenie práce pomocou inline nástrojov
Cieľová skupina: 8- 10 rokov deti
Prihlásenie- registrácia : link na vstup na podujatie v nástroji Zoom
Podujatie je špeciálne tým, že naväzuje na skúseností detí v programovaní robotov , no tentoraz sa budú realizovať za pomoci online prostredia v nástroji Zoom. Budú medzi sebou komunikovať a programovať konrétne modely doma, v škole, na krúžku a porovnávať ich a hodnotiť ako sa im to podarilo.


Veková skupina 8 - 10

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 05.10.2020    15:00 - 15:30
12.10.2020    17:00 - 17:40
19.10.2020    14:00 - 14:40
26.10.2020    17:00 - 17:40

Max. počet účastníkov 45 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt Zvonkohra Webová stránka: www.ozzvonkohra.blogspot.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: raffajove@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach