Newsletter

Programovanie Edison robotov online

OZ PRÍRODA

Popis Zatvorenie škôl ovplyvnilo aj náš bezplatný krúžok – v rámci ktorého sa zameriavame už tri roky na programovanie robotických pomôcok. Počas pandémie sme začali so žiakmi ZŠ hľadať iné spôsoby výučby programovania – rôzne kódovacie stránky, programovanie vo svete Minicraft, atď. V rámci tohto online workshopu by sme sa chceli vrátiť naspäť k programovania robotických pomôcok, tak že nakúpime set robotov Edison V2.0 a dáme ich k dispozícii žiakom ZŠ, ktorí týchto robotov budú používať na online krúžku v akademickom roku 2020/21. Výučbový robot Edison je programovateľný robot, ktorý obsahuje viacero senzorov. Materiály (metodiky) k robotom budeme vytvárať spolu so študentmi z Katedry informatiky FPV UMB, ktorá už 30 rokov pripravuje učiteľov informatiky v spolupráci s OZ Príroda (OZ sa snaží už 20 rokov rozvíjať aktivity podporujúce vzdelávanie, ktoré zlepšujú tieto kompetencie študentov FPV UMB). V rámci tohto projektu budú dve cieľové skupiny – hlavnou cieľovou skupinou sú žiaci ZŠ z mesta BB, ktorí navštevujú bezplatný programovací krúžok. Sekundárnou skupinou budú študenti učiteľstva z KI FPV UMB (príprava materiálov). Vytvorené metodiky budú zverejnené bezplatne na internete.

Veková skupina 11 - 23

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 07.10.2020    13:00 - 14:00
21.10.2020    14:30 - 16:00
22.10.2020    14:30 - 16:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt OZ PRÍRODA Webová stránka: http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-informatiky/kruzky-organizovane-ki-umb-pre-ziakov-zs-a-ss/informacie-o-kruzku-zs.html
E-mailová adresa kontaktnej osoby: patrik.vostinar@umb.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach