Newsletter

Scratch 3.0: úvod do programovania

Learn2Code o.z.

Popis Webinár, v ktorom sa zoznámime s prostredím Scratch 3.0. Pre začiatočníkov ukážeme, ako sa v prostredí programuje. Naprogramujeme si jednoduché projekty na úvod: Emote snake, Oheň, Ohnivé kúzlo.

Veková skupina 9 - 12

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 10.09.2020    14:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 25 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Learn2Code o.z. Webová stránka: https://www.learn2code.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@learn2code.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach