Newsletter

Virtuálny programovací krúžok

e-Talentum

Popis Krúžok : Virtruálny programovací krúžok (VPK)
Organizátor : e-Talentum OZ
Cieľová skupina : žiaci 7. – 9. ročníka ZŠ
Termín konania : štvrtok 17.00-19.00
Webstránka : https://sites.google.com/gymfilakovo.sk/vpk-python2020
Prihlásenie : https://forms.gle/59uTuZ1f6tGM4mVX6
Informácie : RNDr. Tomolya Róbert, PhD., tomolya.robert@gymfilakovo.sk

Popis krúžku :
e-Talentum občianské združenie vo Fiľakove organizuje online programovací krúžok v Pythone pre žiakov základných škôl. Pre koho je určený VPL krúžok? Pre žiakov základných škôl, ktorí sa zaujímajú o IT a chcú sa zdokonaliť v programovaní.


Veková skupina 13 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 01.10.2020    17:00 - 19:00
08.10.2020    17:00 - 19:00
15.10.2020    17:00 - 19:00
22.10.2020    17:00 - 19:00

Max. počet účastníkov 50 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt e-Talentum Webová stránka: https://sites.google.com/gymfilakovo.sk/vpk-python2020
E-mailová adresa kontaktnej osoby: tomolya@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach