Newsletter

Potulky s micro:bitom

e-Talentum

Popis Organizácia e-Talentum usporiada na Gymnáziu vo Fiľakove počas Európskeho týždňa programovania 3 online workshopy s BBC micro:bitmi v spolupráci so základnými školami v Banskobystrickom kraji.
Séria workshopov je úvodným kurzom do dlhodobej výučby informatiky s využitím zariadenia micro:bit na ZŠ.

Edukačné sady micro: bit sme rozdali v programe „Potulky s micro:bitom“ pre základné školy bezplatne.

Požičiavanie je iniciované určenou kontaktnou osobou z každej školy, ktorý sa zaviaže prevziať balík odoslaný poštou a overiť jeho obsah.
Používa mikro: bitový nástroj (bezplatne) vo vzdelávaní (vo forme hodiny, seminára, individuálne ohlásenej popoludňajšej aktivity, dňa projektu, atď.). Po 3 týždňoch odošle edukačnú sadu poštou na nasledujúcu školu (určenú organizátormi);zdieľa výsledky aktivít (napr. fotografie, príklady aplikácií) na webovej stránke http://www.gymfilakovo.sk/microbit .

4. ročník online súťaže Algoritmánia pre žiakov 7.-9. ročníkov ZŠ z okresov Lučenec, Rimavská Sobota, Revúca, Veľký Krtíš a Šahy. Súťaž je určená pre trojčlenné tímy. Úlohy súťaže sú založené na všeobecných počítačových zručnosti


Veková skupina 12 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 06.10.2020    13:00 - 14:30
20.10.2020    08:00 - 14:00

Max. počet účastníkov 60 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Kontakt e-Talentum Webová stránka: http://www.gymfilakovo.sk/microbit/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: tomolya@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach