Newsletter

Záhorácky robot – online LEGO turnaj

SRRZ-RZ pri Základnej škole Jakubov

Popis 2.ročník turnaja programovateľných LEGO robotov „Záhorácky robot-ukáž, čo vieš“ bude tento rok z dôvodu COVID-19 online. Súťaží sa v jedinej disciplíne – voľná disciplína (obdoba „voľnej jazdy“ na súťaži ISTROBOT). Vedúci každého súťažného tímu bude zároveň aj porotcom. Okrem hodnotenia poroty sa budú hodnotiť navzájom aj súťažné tímy a víťaz získa „Cenu súťažiacich“.
Cieľom turnaja je propagácia LEGO robotiky na základných školách najmä v regióne Záhorie.


Veková skupina 8 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 16.10.2020    09:00 - 12:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt SRRZ-RZ pri Základnej škole Jakubov Webová stránka: www.zsjakubov.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: robert.szekula@zsjakubov.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach