Newsletter

Počnimo programirati

Međimurski Informatički Klub

Popis Online radionica u kojoj će učenici naučiti osnove programiranja i rješavanja problema pomoću programskog jezika C++. Usvojit će neke osnovne koncepte kao što su programski kod, kompajler, izvršna datoteka, osnovni tipovi podataka, ulaz i izlaz te grananje. Svi će se pojmovi i koncepti pokazati na konkretnim problemskim situacijama tako da djeca vide i primjenu. Radionica je namijenjena učenicima viših razreda osnovne škole te srednjoškolcima. Za sudjelovanje nije potrebno predznanje. Radionica će se odvijati interaktivno online preko Microsoft Teams alata.

Veková skupina 13 - 19

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 22.10.2020    19:00 - 21:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Kontakt Međimurski Informatički Klub Webová stránka: http://mik.hr/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: info@mik.hr

Zdieľať v sociálnych sieťach