Newsletter

Učíme sa online

Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov

Popis Zatvorenie škôl ovplyvnilo priebeh vyučovania. Počas pandémie začali učitelia hľadať iné spôsoby výučby programovania. V rámci online workshopu by sme chceli vytvárať s mladšími deťmi projekty v prostredí Scratch. Starší študenti sa budú môcť zúčastniť úvodného interaktívneho online kurzu programovania v Pythone.
Zámerom Združenia rodičov je podporiť vyučovanie informatiky a programovania zakúpením žiackych licencií eUčebníc (online) na vyučovanie informatiky a programovania. Výhodou ich používania je, že aj po prípadnom prechode na dištančné vzdelávanie ich deti môžu naďalej využívať na štúdium, precvičovanie učiva a odovzdávanie úloh učiteľovi.


Veková skupina 12 - 19

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 13.10.2020    16:00 - 17:30
15.10.2020    16:00 - 17:30
20.10.2020    16:00 - 17:30
22.10.2020    16:00 - 17:30

Max. počet účastníkov 50 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov Webová stránka: gymnazium-pu.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mzbinova@azet.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach