Newsletter

Girl's code

SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice

Popis Cieľom troch webinárov je vzbudiť záujem o programovanie, prioritne medzi dievčatami, šíriť osvetu u dievčat v IT oblasti a v konečnom dôsledku vyvrátiť všeobecné povedomie, že dievčatá a IT svet nejdú dohromady.

Počas prvého webinára sa dievčatá oboznámia s on-line platformou AppInventor na tvorbu mobilných aplikácií, jeho dizajnérskym aj blokovým prostredím a vytvoria jednoduchý projekt. Naučia sa testovať svoju aplikáciu v mobilnom zariadení.
Na druhom online webinári si dievčatá v skupinách vytvoria návrh svojej budúcej aplikácie, teda vytvoria prostredie a potrebné programovacie bloky.
Tretí webinár bude zameraný na prezentovanie aplikácií , vzájomné testovanie a diskusiu o možných vylepšeniach.


Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 02.10.2020    17:00 - 18:00
09.10.2020    17:00 - 18:00
16.10.2020    17:00 - 18:00

Max. počet účastníkov 10 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Kontakt SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice Webová stránka: https://zskroke.edupage.org
E-mailová adresa kontaktnej osoby: sivakova.anka@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach