Newsletter

Ozoboti v škole alebo programovanie hrou

EDUSTEPS

Popis Podujatie programujeme s ozobotmi je základným kurzom programovania ozobotov. Online webinár prostredníctvom live streamu prinesie účastníkom informácie k práci s ozobotmi a interaktívnou formou motivuje žiakov k programovaniu a zvyšovaniu digitálnych kompetencií. Je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ vo veku od 10 do 15 rokov. Žiaci si virtuálne vyskúšajú programovanie mikro robota. Dištančná forma vzdelávania má byť úvodom do programovania s ozobotmi v škole.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 09.10.2020    16:00 - 17:30

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: https://www.facebook.com/Edusteps-Vzdel%C3%A1vanie-bez-hran%C3%ADc-1185136348303721anie-bez-hran%C3%ADc-1185136348303721
E-mailová adresa kontaktnej osoby: k.hvizdova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach