Newsletter

Malá škola programovania hier

EDUSTEPS

Popis Cieľom webinára je žiakom ukázať zmysluplné aplikácie a nástroje, ktoré sú súčasne zábavnou hrou aj vzdelávacou platformou zameranou na programovanie. Zameriame sa na základy programovania a vytvárania vlastných hier cez platformy ako je POCKET CODE, CODE MONKEY GALAXY CODR a MINECRAFT. Prostredníctvom spomínaných platforiem si žiaci zvýšia koncentráciu, logiku, kreativitu a schopnosť riešiť problémy. Zároveň lepšie rozoznajú to, čo je dôležité a naopak – naučia sa selektovať informácie. Webinár je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ vo veku od 10 do 15 rokov.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 15.10.2020    16:00 - 18:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Diverzita (Diversity)

Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: https://www.facebook.com/Edusteps-Vzdel%C3%A1vanie-bez-hran%C3%ADc-1185136348303721
E-mailová adresa kontaktnej osoby: k.hvizdova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach