Newsletter

Robot v akcii

EDUSTEPS

Popis Webinár je zameraný na jednotlivé kroky, ktoré žiakom pomôžu naprogramovať pohyblivého a hovoriaceho robota, multifunkčné vozidlo , gitaru so špičkovými zvukovými efektmi, či automatickú výrobnú linku, ktorá dokáže vytvárať miniatúrne lego modely. Roboti reagujú na ľudský hlas, pohybujú sa všetkými smermi alebo rozpoznávajú farby. Urobia presne to, čo im v aplikácii žiaci nastavia. Webinár je určený pre žiakov II. stupňa ZŠ vo veku od 10 do 15 rokov. V 21.storočí je nevyhnutné žiakov priviesť do nového sveta robotov, interaktivity a jednoduchého programovania.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 26.10.2020    16:00 - 17:30

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Kontakt EDUSTEPS Webová stránka: https://www.facebook.com/Edusteps-Vzdel%C3%A1vanie-bez-hran%C3%ADc-1185136348303721
E-mailová adresa kontaktnej osoby: k.hvizdova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach