Newsletter

Smart EcoHome

SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice

Popis Inteligentný dom zvyšuje pohodlie bývajúcich, odbremeňuje ich od mnohých činností, „stráži dom“ a umožňuje ovládať dom aj na diaľku. Prevádzka domu sa tak stáva efektívnejšia, úspornejšia, zdravšia a bezpečnejšia.
Cieľom troch webinárov je vzbudiť záujem o programovanie, prácu s hardvérom a tvorbu inteligentných "ekohračiek" - kontrola hluku, vlhkosti a pod. Stavebnica Micro:bit a sada senzorov bude žiakom zapožičaná na obdobie konania webinárov.
Počas prvého webinára sa žiaci oboznámia s on-line platformou Microsoft MakeCode na programovanie micropočítača Micro:bit, jeho blokovým prostredím a vytvoria jednoduchý projekt. Naučia sa testovať svoju aplikáciu v mobilnom zariadení.
Na druhom online webinári si žiaci v skupinách vytvoria návrh svojeho projektu inteligentnej ekohračky s využitím vhodných senzorov a v prostredí MakeCode vytvoria potrebný kód, program.
Tretí webinár bude zameraný na prezentovanie svojich inteligentných ekohračiek, ich využiteľnosti a diskusiu o možných vylepšeniach.


Veková skupina 8 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 20.10.2020    17:00 - 18:00
23.10.2020    17:00 - 18:00
28.10.2020    17:00 - 18:00

Max. počet účastníkov 10 Podujatie je plne rezervované.
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre planétu (Code for the Planet)

Kontakt SRRZ-RZ pri Základnej škole Krosnianska 4, Košice Webová stránka: https://zskroke.edupage.org
E-mailová adresa kontaktnej osoby: sivakova.anka@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach