Newsletter

Wearables - nositeľná elektronika

SPy o.z.

Popis Čo sa stane, ak spojíme ihlu, niť a programovanie? Dostaneme nositeľnú elektroniku! Informatika nie je len o témach, ktoré zaujímajú najmä chlapcov. V minulosti naše staré mamy šili, vyšívali, háčkovali... prečo by sme nemohli robiť to isté, len s vylepšením - programovaním? Online podujatie má za cieľ osloviť najmä dievčatá a ukázať im, že v informatike sa dajú nájsť aj témy, ktoré sú považované skôr za ženské než mužské. Pomocou špeciálnej nite utvoríme elektrické obvody so zapojením BBC micro:bitu, LED-iek a ďalších prídavných komponentov. Dievčatá si vytvoria napr. plyšovú hračku, ktorej oči pri zatrasení blikajú akoby žmurkala a zároveň zahrá jednu z x náhodne vygenerovaných skladieb. Keďže jednotlivé úlohy budú gradované, keď budeme vedieť zapojiť LED-ku, čo tak použiť NeoPixel pásik a naprogramovať si vlastnú čelenku v blokovom programovaní v MakeCode? A potom tričko? Tvorivosti sa medze nekladú. Medzi jednotlivými online podujatiami bude dostatok priestoru na to, aby si dievčatá svoje výtvory vzájomne medzi sebou odprezentovali, čím sa zabezpečí spätná väzba. Online podujatia sa zúčastnia prevažne žiačky 2. stupňa ZŠ z okolia Nitry, ktoré pred podujatím obdržia hardvér.

Veková skupina 9 - 12

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 15.10.2020    14:00 - 15:00
22.10.2020    14:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 15 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Dievčatá v IT (Girls do IT!)

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.pycon.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: nika.klimova@pycon.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach