Newsletter

Nočná prechádzka Slovenskom s podporou elektro kreslenia

SPy o.z.

Popis Videli ste už niekedy mesto v noci z vysokého miesta? Stačí ísť na kopec a pokochať sa pohľadom na svetielka, ktoré ožívajú vtedy, keď je v meste tma. My si chceme takýto svietiaci výhľad zobrať domov! Online podujatie učí žiakov vytvárať 3D modely mesta či kultúrnej pamiatky, napr. Bratislavského hradu pomocou 3D pera. Pri vysvietení takýchto 3D modelov by sme potrebovali káble a celkový dojem z vytvoreného diela by sa mohol pokaziť. Preto sme si zaumienili priniesť do podujatia nový prístup - elektro kreslenie, pomocou ktorého vytvoríme na 3D modeloch elektrické obvody bez káblov. Ako však vyzerá mesto v noci? Sú tam len statické svetlá, ktoré sa nepohybujú? Určite nie, preto aj my naprogramujeme 3D modely mesta/pamiatok tak, aby vyzerali čo najrealistickejšie. Využijeme pri tom sady BBC micro:bit, ktoré budeme programovať v blokovom Microsoft MakeCode. Naučíme sa o tom, že programovanie sa nachádza všade okolo nás, v každom kúte Slovenska, a to aj v noci! Žiakom budú zapožičané BBC micro:bit sady spolu s 3D perom a spotrebným materiálom (filamenty, elektro kreslenie). Okrem toho obdržia pracovné listy s prístupom problem-solving, kde budú programovať "problémy" nočného mesta.

Veková skupina 10 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 28.10.2020    10:00 - 12:00

Max. počet účastníkov 15 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.pycon.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: nika.klimova@pycon.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach