Newsletter

Programovacia súťaž v Minecraft: Education Edition

SPy o.z.

Popis Vzhľadom k veľkému záujmu Minecraft krúžku na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sme sa rozhodli v našej aktivite pokračovať aj v online priestore. Princíp edukačnej verzie Minecraft je postavený na metóde game-based learning, teda učenia založeného na hre. Žiak si pomaly ani neuvedomuje, že v Minecrafte nám nejde len o zábavu, ale aj o to, aby sa naučil základy programovania. Z minulého roka sme sa naučili naprogramovať kurací dážď či cesty, stavby s využitím cyklov, vieme použiť náhodu, ale aj vytvoriť komunikačného robota. Tento rok chceme v našich aktivitách pokračovať, a preto by sme radi zapojili do online krúžku aj súťaž o Mystery Box. Najskôr si programovanie zopakujeme, pre nových účastníkov sa naučíme jednoduchšie programovacie úlohy. Na ďalšom stretnutí dostanú účastníci programovacie úlohy vo forme online pracovných listov, ktoré budú riešiť v 2 kategóriách. Vyhodnotíme programy a funkčnosť svetov a vyberieme vítazov, ktorých oceníme mystery boxom - krabicou s Minecraft prekvapením. Všetkým účastníkom pred súťažou pošleme online pracovné listy, po skončení súťaže im pošleme certifikáty. Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá od 8 do 15 rokov z celého Slovenska.

Veková skupina 8 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 14.10.2020    16:30 - 18:00
28.10.2020    16:30 - 18:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt SPy o.z. Webová stránka: www.pycon.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: nika.klimova@pycon.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach