Newsletter

Vision Labs

DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania

Popis V rámci súťaže sa účastníci na laickej úrovni dozvedia o metóde strojového učenia – na príklade rozpoznávania objektov na obrázku.
Zúčastnení mladí programátori dostanú k dispozícií vzdialenú IP kameru so záznamom v reálnom čase. Na kamera sa budú objavovať predmety (v malom počte napr. 3) na rôznych miestach, rôzne otočené, bude sa meniť osvetlenie miestnosti (prípadne pozícia kamery voči oknám) a budú sa meniť samotné miestnosti. V prvej fáze budú programátori zbierať testovacie údaje tj. záznamy predmetov z kamery. V druhej fáze budú spracovávať zaznamenané obrázky vyznačením predmetov a ich pomenovaním. Na základe týchto údajov natrénujú model rozpoznávania.
V poslednej súťažnej fáze sa vyhodnotí úspešnosť jednotlivých modelov na reálnom zázname a najlepší súťažiaci budú odmenení.
Celý proces vytvárania, trénovania a testovania modelu rozpoznávania objektov bude integrovaný v jednoduchej aplikácií ktorú sme vyvinuli na kurze pokročilého programovania. Účastníci taktiež dostanú predpripravenú malú ukážku už kategorizovaných obrázkov. Ide o priblíženie pokročilých techník pre začiatočníkov a ich následná motivácia venovať sa informatickým oborom.


Veková skupina 10 - 14

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 22.10.2020    17:00 - 18:30
23.10.2020    15:00 - 16:30
24.10.2020    10:00 - 15:00

Max. počet účastníkov 15 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania Webová stránka: https://dowina.org/meet-and-code
E-mailová adresa kontaktnej osoby: meet-and-code@dowina.org

Zdieľať v sociálnych sieťach