Newsletter

keepCode - Tvorba webstránok

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Tento kurz zoznámi deti a mládež kreatívnou formou s tvorbou webových stránok prostredníctvom videokonferencie.

Súčasťou tohto podujatia je vytvorenie kurzu na online bezplatnom portáli keepCode, kde nájdu:
- Úvod - teóriu
- Návody
- Praktické ukážky
- Úlohy
- Testy

Po absolvovaní všetkých bodov obdržia certifikát.

Ciele podujatia:
- zlepšiť analytické a kritické myslenie
- rozšíriť zmysel pre kreativitu
- zoznámenie s HTML a CSS

Počas kurzu si vytvoria webovú stránku o vytvorenej hre na predchádzajúcom kurze.


Veková skupina 13 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 15.10.2020    14:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 20 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webová stránka: http://spse-po.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: chovancova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach