Newsletter

keepCode - Online HACKATHON

Nadácia SPŠE Prešov

Popis Nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich kurzov: Blokové programovanie, Tvorba a návrh hry a Tvorba webstránok si deti a mládež súťažne vyskúšajú na online hackathone.

Tímy žiakov budú medzi sebou súťažiť o vytvorenie najlepšej hry a webovej stránke prezentujúcej danú hru.

Hackathon bude trvať od 23.10.2020 do 25.10.2020 s úvodnou organizáciou a ohlásením tímov, zadania. Ukončený bude prezentáciou výsledkov všetkých tímov a vyhlásením víťazov. Medzitým bude prebiehať mentoring medzi tímami a organizátormi.

Po účasti na hackathone obdržia všetci certifikát. Najlepšie tímy budú hmotne odmenené.

Ciele podujatia:
- zlepšiť analytické a kritické myslenie
- rozšíriť zmysel pre kreativitu
- podporiť tímovú prácu


Veková skupina 13 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 23.10.2020    17:00 - 18:30
25.10.2020    15:00 - 18:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt Nadácia SPŠE Prešov Webová stránka: http://spse-po.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: chovancova@spse-po.sk

Zdieľať v sociálnych sieťach