Newsletter

Hravé programovanie.

SOFI, n.o.

Popis V dnešnej dobej je zložitejšie zaujať žiakov a vzbudiť v nich záujem pre programovanie. Preto hľadáme stále nové spôsoby ako im ukázať že programovanie môže byť aj zábavne. Jednou z takých možnosti je aj stolová hra Scottie Go! Hra kombinuje kartónové dlaždice, ktoré žiaci používajú na vytváranie programovacích príkazov a multimediálnu mobilnú aplikáciu pre zadanie a kontrolu úloh. Hra obsahuje viac ako 70 úloh so vzostupnou obťažnosťou, na ich riešenie musí žiak zapojiť svoju kreativitu a logické myslenie. Takéto netradične spojenie stolovej hry a dotykového zariadenia otvára pri výučbe programovania ďalšie možnosti ako je napríklad skupinová práca. Cieľom nášho podujatia bude zaobstaranie stolovej hry Scottie Go! a vytvoriť online stretnutie pomocou ktorého sa žiaci oboznámia s touto hrou a následne si ju aj prakticky vyskúšajú. Cieľová skupina pre projekt sú žiaci 3. a 4. ročníka základnej školy.

Veková skupina 8 - 10

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 22.10.2020    17:00 - 18:30

Max. počet účastníkov 12 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt SOFI, n.o. Webová stránka: https://zssnpbb.edupage.org/percenta2/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gabriel.stach@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach