Newsletter

Nech programovanie lieta

SOFI, n.o.

Popis Nová technológia, ktorá nachádza uplatnenie v bežnom živote ale aj v pracovnom, sú drony. Používame ich na zábavu ale hľadáme aj spôsoby ako si pomocou nich uľahčíme prácu. Zatiaľ ich masové nasadenie vo vzdelávacom ale aj pracovnom živote je hudba budúcnosti. Aj napriek tomu už teraz si študenti môžu vyskúšať ovládať drona pomocou programovacieho jazyka Scratch, Python a Swift. V našom projekte chceme žiakom druhého stupňa sprístupniť túto technológiu. Takouto zábavnou formou priblížiť žiakom problematiku programovania nie len jedného zariadenia, ale ovládanie niekoľkých dronov v takzvanom roji. Študenti môžu takto zlepšovať svoje programátorské schopnosti a zároveň posúvajú hranice svojej kreativity.

Veková skupina 11 - 15

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 19.10.2020    17:00 - 18:30

Max. počet účastníkov 12 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt SOFI, n.o. Webová stránka: https://zssnpbb.edupage.org/percenta2/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: gabriel.stach@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach