Newsletter

IoT zvládneš aj ty!

eTeacher, o.z.

Popis V posledných rokoch s príchodom oblasti IOT – Internet of Things (Internet vecí), prichádza do životov ľudí veľmi veľa cez internet komunikujúcich zariadení. Chladničku, práčku, kúrenie, klimatizáciu, či žalúzie už môžeme ovládať na diaľku. Je preto viac než vhodné programovať spôsobom, ktorým komunikujeme s podnetmi z okolia.

Cieľom aktivity bude naučiť žiakov nie len získavať dáta zo senzorov a pracovať s nimi, ale si ich aj ukladať a vedieť ich analyzovať. Žiaci sa pomocou gradovaných úloh naučia princíp IoT a na konci si vytvoria komplexnejší projekt, ktorý ich poznatky prepojí.

Naučíme sa vytvoriť vlastné cloudové úložisko a prepojiť ho s micro:bitom. Do úložiska budeme cez wifi posielať dáta zo senzorov, napr. teplotu a vlhkosť vzduchu a následne budeme s nimi pracovať.

Cieľovou skupinou budú žiaci gymnázia, ktorý počas niekoľkých online stretnutí, predchádzaných prípravou hardvéru podľa pripraveného manuálu. budú programovať hardvérové technológie aktívne pripojené na internet.

Kontaktná osoba:
Magdaléna Bellayová
maggiebellayova@gmail.com


Veková skupina 15 - 19

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 06.10.2020    11:45 - 12:30
08.10.2020    10:50 - 11:35

Max. počet účastníkov 14 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt eTeacher, o.z. Webová stránka: https://www.eteacher.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mcapay@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach