Newsletter

Riadenie mestskej dopravy

eTeacher, o.z.

Popis S využitím sady BBC micro:bit, semafórov, závor a pouličných osvetlení budeme vytvárať simuláciu riadenia mestskej dopravy. Využijeme komponenty, ktoré majú v sebe už kompletne integrovaný hardvér a tak sa žiaci môžu zamerať hlavne na programovanie funkčnosti jednotlivých časti riadenej dopravy.

Prostredníctvom aktivít sa žiaci oboznámia s programovaním LED diód, servomotora a robota. Žiaci budú mať pripravené online materiály, návody, ktoré ich prevedú stavbou a programovaním jednotlivých častí riadenia dopravy. Počas toho budú mať možnosť vo vopred vyhradených termínoch konzultovať s lektormi.
Výstupom bude ucelený projekt, ktorý si žiaci spoločne zostavia.

Cieľovou skupinou sú žiaci druhého stupňa ZŠ, ideálne s minimálnymi skúsenosťami programovania BBC micro:bit.


Veková skupina 13 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 09.10.2020    11:00 - 11:45
17.10.2020    11:00 - 11:45

Max. počet účastníkov 15 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Bez účasti v súťaži

Kontakt eTeacher, o.z. Webová stránka: https://www.eteacher.sk/
E-mailová adresa kontaktnej osoby: mcapay@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach