Newsletter

Základy programovania v Pythone

OZ Spoločnosť EDUKA

Popis Obsahom a cieľom podujatia je naučiť úplných začiatočníkov vo veku 12 až 16 rokov ZÁKLADY PROGRAMOVANIA V JAZYKU PYTHON.

Do podujatia aktívne zapojíme hlavne žiakov 1. ročníka Strednej priemyselnej školy technickej Martin a tiež žiakov vyšších ročníkov základných škôl v regióne Turiec. Pre zvýšenie motivácie zapojiť sa do podujatia máme pripravené odmeny, bonusy pre aktívnych a najlepších účastníkov.

Kurz budú viesť žiaci, rovesníci účastníkov podujatia. Práve toto robí podujatie špecifickým. Prístup, spôsob vedenia kurzu bude účastníkom webinárov veľmi blízky.

Aktivitu budeme propagovať na www stránke školy SPŠT Martin, informačnom systéme školy SPŠT Martin, informácie pošleme na základné školy v regióne, využijeme regionálne informačné médiá i sociálne siete.

Prihlasovanie na aktivitu spustíme najneskôr do konca septembra.

Veríme, že virtuálnym podujatím podporíme záujem o programovanie v našom regióne a budeme môcť v týchto aktivitách pokračovať ďalšími podujatiami.


Veková skupina 12 - 16

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 14.10.2020    17:00 - 19:30
16.10.2020    17:00 - 19:30

Max. počet účastníkov 50 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Kódovanie pre Európu (Code for Europe)

Kontakt OZ Spoločnosť EDUKA Webová stránka: www.spsmt.sk
E-mailová adresa kontaktnej osoby: lenka.hunorova@gmail.com

Zdieľať v sociálnych sieťach