Newsletter

Stavi svoj grad na mapu

Nauci me

Popis Trodnevne onlajn radionice 3D modelovanja, fotogrametrije i štampe za 30 srednjoškolaca i studenata iz Niša i okoline koji će na inovativan način sa iskusnim predavačem učiti i kroz praksu pokušati da digitalizuju i sačuvaju kulturna dobra svog grada.

Prvog dana uče 3D modelovanje i fotogrametriju kao metodu pravljenja 3D modela. Upoznaju se sa osnovnim pojmovima 3D prostora, programima za 3D modelovanje, 3D štampačem i tehnikama 3D štampe, a sve uz primere i direktno uključivanje.

Drugog dana će u svojim lokalnim sredinama mapirati najbitnije spomenike, otići do njih i napraviti fotografije kulturnog dobra, a zatim te fotografije uploadovati na zajednički cloud. Istog dana, uveče, polaznici će zajedno sa mentorom proći kroz prikupljeni materijal i pokrenuti proces generisanja 3D modela od izabranih materijala.

Trećeg dana prezentuju svoje radove i opisuju njegov kulturni značaj i zašto su baš ta kulturna dobra odabrali. Njihove radove štampamo i šaljemo njima kao uspomenu, a modele postavljamo na naš sajt. Najbolje radove ćemo dodatno obraditi i poslati Google Earth-u kako bi ih uvrstili na mape gde bi trebalo da budu sami spomenici.

Prijava će biti dostupna na www.unbox.rs!


Veková skupina 15 - 22

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 01.10.2020    18:00 - 21:00
02.10.2020    19:00 - 21:00
03.10.2020    19:00 - 21:00

Max. počet účastníkov 30 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt Nauci me Webová stránka: https://unbox.rs
E-mailová adresa kontaktnej osoby: aleksandar.gligorijevic@nauci.me

Zdieľať v sociálnych sieťach