Newsletter

Code_vid-19 Hackhatone

Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli

Popis Wydarzenie ma ogromną wartość edukacyjną, która łączy tworzenie nowego rozwiązania z nauką praktycznych, zapoznanie z narzędziami do zarządzania projektami, metodologią zarządzania projektami
Celem eventu jest pokazanie młodym ludziom naszej szkoły jak można ze sobą współpracować aby uzyskać zadowalający rezultat, jak uporządkować pracę przy pomocy rozwiązań do organizacji pracy, pobudzenie kreatywności w połączeniu pomocy lokalnej społeczności, tworząc przemyślane narzędzie, które pomogą lokalnej społeczności. Efektem współpracy może być gotowe rozwiązanie lub tylko makieta, która będzie wymagał dalszej współpracy.
Wydarzenie skierowane jest dla wszystkich uczniów ZS6, tych którzy siedzą w IT jak i zarówno dla tych którzy niekoniecznie mają z tym styczność. Umożliwia to tworzenie się grup merytoryczno-praktycznych co kształtuje u młodych ludzi zorganizowaną współpracę którą możemy podziwiać w dużych firmach.
Nasze wydarzenie wyróżnia przede wszystkim zaangażowanie w tworzenie nowych rozwiązań, kreatywne młode osoby z naszej lokalnej szkolnej społeczności, którzy chcą swoją kreatywnością rozwiązać lokalne problemy.


Veková skupina 15 - 20

Náročnosť

Typ Online podujatie

Dátum 24.10.2020    09:00 - 16:00

Max. počet účastníkov 40 Chcete sa zúčastniť? Kontaktujte vašu miestnu kontaktnú osobu.

?
Súťaž Meet and Code Award Komunita (Community)

Kontakt Stowarzyszenie Kreatywnych Nauczycieli Webová stránka: https://www.facebook.com/StowarzyszenieKreatywnychNauczycieli
E-mailová adresa kontaktnej osoby: barbara.halska@zs6sobieski.edu.pl

Zdieľať v sociálnych sieťach